Číslo testu LP20 na typu buněčné destičky Dvoupodniková laminovaná štětce

datum

Typ připojení desky Dvoupodniková laminovaná štětce

Tloušťka desky je 18, tloušťka hdf je: x. Spoj je založen na Dva potvrzovací šrouby a typ lepidla je Ne.

Jaká je maximální síla, která neporuší spojení?

Maximální síla, při které nedojde k přerušení spoje, je 453 N

Jak dlouho spojení vydrželo, než se přetrhlo?

Desky Dvoupodniková laminovaná štětce spojené pomocí Dva potvrzovací šrouby a Ne začaly pracovat pod úhlem 90. K roztržení došlo při úhlu 103 po 800 sekundách.

další
články