Číslo testu LP25 na typu buněčné destičky Buněčná deska

datum

Typ připojení desky Buněčná deska

Tloušťka desky je 28 mm, tloušťka hdf je: 6 mm. Spoj je založen na Dva konektory MGT a typ lepidla je Polyur. 2-složený.

Jaká je maximální síla, která neporuší spojení?

Maximální síla, při které nedojde k přerušení spoje, je 401 N

Jak dlouho spojení vydrželo, než se přetrhlo?

Desky Buněčná deska spojené pomocí Dva konektory MGT a Polyur. 2-složený začaly pracovat pod úhlem 90. K roztržení došlo při úhlu 125 po 840 sekundách.

další
články