Číslo testu LP2 na typu buněčné destičky Dvoupodniková laminovaná štětce

datum

Typ připojení desky Dvoupodniková laminovaná štětce

Tloušťka desky je 18 mm, tloušťka hdf je: Ne. Spoj je založen na Dva potvrzovací šrouby + dva bukové hmoždinky fi8 a typ lepidla je Ne.

Jaká je maximální síla, která neporuší spojení?

Maximální síla, při které nedojde k přerušení spoje, je 414 N

Jak dlouho spojení vydrželo, než se přetrhlo?

Desky Dvoupodniková laminovaná štětce spojené pomocí Dva potvrzovací šrouby + dva bukové hmoždinky fi8 a Ne začaly pracovat pod úhlem 90. K roztržení došlo při úhlu 105 po 400 sekundách.

další
články