Číslo testu LP26 na typu buněčné destičky Buněčná deska

datum

Typ připojení desky Buněčná deska

Tloušťka desky je 28mm, tloušťka hdf je: 6mm. Spoj je založen na Dva konektory MGT a typ lepidla je Tavitelné.

Jaká je maximální síla, která neporuší spojení?

Maximální síla, při které nedojde k přerušení spoje, je 381 N

Jak dlouho spojení vydrželo, než se přetrhlo?

Desky Buněčná deska spojené pomocí Dva konektory MGT a Tavitelné začaly pracovat pod úhlem 90. K roztržení došlo při úhlu 117 po 390 sekundách.

další
články